Δι-Iδρυματικές Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΝΑΝΟΦAΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡHΓΗΣΗ ΦΑΡΜAΚΩΝ (NANOMED)

To Μεταπτυχιακό Δίπλωμα NANOMED είναι ένα πρόγραμμα 24 μηνών που προσφέρει υψηλής ποιότητας πολύ-επιστημονική εκπαίδευση στο αναδυόμενο πεδίο των Νανοφάρμακων. Ο σχεδιασμός Νανοθεραπευτικών συστημάτων για χορήγηση φαρμάκων (Νανοφάρμακα) απαιτεί συνδυασμό γνώσεων από τη Φαρμακευτική, Βιολογία, Χημεία, Ιατρική, Φυσική και Μηχανική. Τέσσερα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια συγκέντρωσαν την εμπειρογνωμοσύνη τους στην Νανοϊατρική/Νανοφάρμακα, για να δημιουργήσουν ένα μοναδικό και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Πανεπιστήμιο Paris Descartes (Γαλλία – [συντονιστής]), Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα), Πανεπιστήμιο Pavia (Ιταλία), Πανεπιστήμιο Angers (Γαλλία).

Επιπλέον, διακεκριμένοι εμπειρογνώμονες στον τομέα της Νανοϊατρικής που προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο και τη βιομηχανία θα συμμετέχουν ως προσκεκλημένοι Ομιλητές ή Καθηγητές. Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές γνώσεις για 3 εξάμηνα, σε συνδυασμό με 6-εξάμηνη πρακτική εξάσκηση. Απαραίτητο προσόν για εισαγωγή είναι η ύπαρξη βασικού πτυχίου Φαρμακευτικής, Ιατρικής, Χημείας, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας, Χημικής Μηχανικής, Βιοχημείας, Επιστήμης Υλικών ή άλλου συναφούς κλάδου. Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι βασική απαίτηση.

Το NANOMED EMJMD (Nanomedicine for Drug Delivery) στοχεύει στο γέμισμα του χάσματος μεταξύ της βασικής κατάρτισης στα συστήματα χορήγησης φαρμάκων που παρέχεται σήμερα από τα περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα Φαρμακευτικής και της προηγμένης γνώσης στη Νανοϊατρική. Οι απόφοιτοι θα κατανοούν και θα είναι ικανοί να ενσωματώνουν τα επιτεύγματα της Νανοτεχνολογίας για σχεδιασμό/ανάπτυξη προηγμένων Νανο-φαρμάκων.

ΤΙΤΛΟΣ

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν την φοίτηση στο NANOMED EMJMD λαμβάνουν χωριστούς τίτλους Σπουδών (ΜΔΕ Νανοφάρμακα για Χορήγηση Φαρμάκων) από τα τέσσερα Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, καθώς και ένα έγγραφο αναλυτικής βαθμολογίας που υπογράφεται από τους ακαδημαϊκούς συντονιστές των τεσσάρων ιδρυμάτων. Η χορήγηση κοινού Διπλώματος είναι ο τελικός στόχος που διερευνάται επί του παρόντος.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα στο NANOMED EMJMD ειναι 4500 €.

Για περισσότερες πληροφορίες: