Skip to main content

Χατζηαντωνίου Σοφία

Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Ανάλυσης

Διευθύντρια ΠΜΣ “Κοσμητολογία-Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων”

 

Σπουδές

1993: 
Πτυχίο της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1994: Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιού.
1999: Διδακτορικό Δίπλωμα από τη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
2000-2001: Μεταδιδακτορική Έρευνα στον Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, 2000-2001

 

Διδακτικό Έργο

 Προπτυχιακό Πρόγραμμα

 • Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες [PHA-A12-NEW]
 • Βιοηθική - Αρχές Νομοθεσίας [PHA-B21-NEW]
 • Φαρμακευτική Τεχνολογία I [PHA-C22-NEW]
 • Φαρμακευτική Τεχνολογία II [PHA-D12-NEW]
 • Χημεία και Τεχνολογία Καλλυντικών Προϊόντων [PHA-E23-NEW]
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  “Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων”
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων [DPHA_2]
 • Νανοφάρμακα και Ειδικές Μορφές για Χορήγηση ή/και Στόχευση Φαρμάκων/Διαγνωστικών [DPHA_B01]
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Κοσμητολογία-Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων”
 • Νομοθεσία και ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την παραγωγή και διάθεση καλλυντικών προϊόντων [PHA - COS – 12]
 • Συστατικά καλλυντικών προϊόντων [PHA - COS – 13]
 • Ανάπτυξη καλλυντικών προϊόντων [PHA - COS – 15]
 • Έλεγχος ποιότητας και ασφάλειας καλλυντικών προϊόντων [PHA - COS -21]
 • Έλεγχος αποτελεσματικότητας και τεχνικές υποστήριξης ισχυρισμών καλλυντικών προϊόντων [PHA - COS -22]
 • Βιομηχανική παραγωγή καλλυντικών προϊόντων [PHA - COS -24]
 • Εργαστηριακές ασκήσεις παρασκευής καλλυντικών [PHA - COS -25]

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “EMJMD NANOMED"

 • Application οf Thermal Analysis In Pharmaceutics (Invited)

 

Βραβεία και Διακρίσεις

 • 1995-1999: Scholarship from Greek State Scholarships’ Foundation (IKY) for doctorate studies.
 • Συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: ως κριτής του βιβλίου για τη διδασκαλία του μαθήματος «Φαρμακευτική Τεχνολογία – Κοσμητολογία», στους βοηθούς Φαρμακείων, στα πλαίσια του Έργου με τίτλο «Σύνταξη Προγραμμάτων Σπουδών – Παραγωγή Βιβλίων και Βοηθητικών Μέσων για τα Τεχνικά – Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια» (ΕΠΕΑΕΚ – Γ΄ΚΠΣ).
 • 2012: Κριτής για το Ίδρυμα RANNIS (Ισλανδία) του: Icelandic Research Fund for Graduate Students 2012
 • 2013 έως σήμερα: Μέλος του Τμήματος ΙΑ’ του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων (Ε.Σ.Ε.) του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
 • 2014: Αξιολογήτρια Πρότασης του Ερευνητικού Έργου: «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ελληνικού Συσσωρευτή Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Βιβλίων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 3 – «Ιατρικές Επιστήμες και Επιστήμες της Ζωής» με κωδικό 68/1161 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους που εγκρίθηκε από την ΕΔΕΙΛ στις 9/11/2012 (Υποέργο 1 της ενταγμένης πράξης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ»
 • 2014: Πιστοποιητής σε έργο ΕΣΠΑ της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», κατόπιν πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • 2016: Μέλος της «Επιτροπής Μοριοδότησης» του Γραφείο Διαρκούς Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών ("Γραφείο Δ.Ε.Φ."), που λειτουργεί στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Δια βίου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών (ΙΔΕΕΑΦ)
 • 2016: Μέλος της Επιτροπής Γαληνικών (Coumpounding)», που λειτουργεί στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Δια βίου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών (ΙΔΕΕΑΦ)
 • Διευθύντρια του ΠΜΣ Κοσμητολογία - Παρασκευή και Αξιολόγηση Καλλυντικών Προϊόντων του Τμ. Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. (2018-έως σήμερα).
 • Reviewer for over 20 Pharmaceutical and related Scientific journals
 • Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής και της Επιστημονικής Επιτροπής, του Επίσημου Τριμηνιαίου Περιοδικού της Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας «Το Καλλυντικό» 2005- σήμερα.
 • Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας «Αρχεία Φαρμακευτικής» (2010-).
 • Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού “Pharmaceutics” MDPI (2020)
 • Μέλος της Οργανωτικής επιτροπής για περισσότερα από 20  Επιστημονικά Συνέδρια και Συμπόσια.
 • Young researcher Award for best poster presentation for I. Vrouvaki, E. Koutra, M. Kornaros, K. Avgoustakis, F. N. Lamari, and S. Hatziantoniou, Preparation and characterization of Pistacia lentiscus var. Chia essential oil- loaded poly(lactic acid) nanoparticles as novel wound healing agent, NanoBio 2018, The 1st International conference of Nanotechnologies and Bionanoscience, 23-28 September 2018, Heraklion, Crete, Greece.
 • Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης της δράσης COST CA 16227 «INVESTIGATION AND MATHEMATICAL ANALYSIS OF AVANTGARDE DISEASE CONTROL VIA MOSQUITO NANO- TECH-REPELLENTS» (2018- σήμερα)
 • Επιστημονική Υπευθυνότητα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος στα πλαίσια του προγράμματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης των Φαρμακοποιών με τίτλο: «Υποδειγματική Παρασκευή Γαληνικών Σκευασμάτων - Διασφάλιση Ποιότητας στο εργαστήριο του Φαρμακείου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία», που συνδιοργανώνεται από τον ΠΦΣ, το ΙΔΕΕΑΦ και τοπικούς συλλόγους Φαρμακοποιών, υπό την Αιγίδα των Τμημάτων Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ και του πανεπιστημίου Πατρών (2019 – έως σήμερα)

 

Ερευνητική Δραστηριότητα

 • Σχεδιασμός και μελέτη νανοσυστημάτων μεταφοράς φαρμακομορίων
 • Εγκλωβισμός φαρμακομορίων σε συστήματα μεταφοράς (λιποσώματα, νανογαλακτώματα, νανοσωματίδια λιπιδίων στερεάς κατάστασης (SLN), πολυμερικά συστήματα, δενδριμερή), με στόχο τη βελτίωση των φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων, τη βελτίωση της βιοδιαθεσιμότητας και της φαρμακολογικής απόκρισης στους ιστούς- στόχους (καρκινικοί όγκοι, πνεύμονες, δέρμα).
 • Μορφοποίηση νέων συστημάτων μεταφοράς βιοδραστικών μορίων σε τελικά σκευάσματα και μελέτη των φαρμακοτεχνικών χαρακτηριστικών αυτών (κατανομή μεγεθών, ζ-δυναμικό, μορφολογία επιφανείας σωματιδίων, περιεκτικότητα δραστικών και εκδόχων, βιοδιαθεσιμότητα δραστικού, σταθερότητα).
 • Μελέτη της αλληλεπίδρασης φαρμακομορίων με πρότυπες λιπιδικές μεμβράνες κυρίως με Θερμική Ανάλυση με στόχο το σχεδιασμό νέων φαρμακοτεχνικών μορφών, αλλά και την προσέγγιση της αλληλεπίδρασής τους με βιολογικές μεμβράνες.
 • Ανάπτυξη Καλλυντικών Προϊόντων και Φαρμακευτικών Προϊόντων Τοπικής Δράσης. Μελέτη των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών και της σταθερότητάς τους. Μελέτη της ασφάλειας χρήση τους. Αξιολόγηση της  αποτελεσματικότητάς τους in vitro και in vivo με μη επεμβατικές, εμβιομηχανικές μεθόδους.
 • (+30) 2610 962319

 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ωρες υποδοχής φοιτητών
 • Τρίτη 09:00-12:00
  Πέμπτη 09:00-12:00